กองกิจการนิสิตร่วมกับเวียง จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2565

18/7/2565 11:08:08น. 366
เดินเข้ามอ
กองกิจการนิสิต และ เวียง ร่วมสืบสานประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ เวียง จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร เดินนำขบวนนิสิตใหม่ เชิญเครื่องสักการะแบบล้านนา ไปสักการะพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ประเพณีเดินเข้า ม. นับเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของนิสิตเวียง ที่เกิดจากการรวมตัวของนิสิตโดยไม่แบ่งแยกคณะสาขาวิชา ร่วมกันเดินเข้า ม. เพื่อไปสักการะพระพุทธภุชคารักษ์และเป็นกิจกรรมซึ่งทดสอบความวิริยะอุตสาหะของนิสิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเดินเข้า ม. ตลอดระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เช่นเดียวกับการที่จะฝ่าฟัน ความยากลำบากอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนการศึกษาของนิสิตในตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้รับการพัฒนาด้านสุนทรียภาพ ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง , กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/7/2565 11:08:08น. 366
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตร่วมกับเวียง จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2565

#sdg11
#sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน