คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

19/7/2565 14:41:23น. 436
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นายนพดล วรรณสอน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน และนางวรวลัญช์ นาวา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยได้ตั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล อย่างยั่งยืน" และคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ยึดมั่นตามแนวทางวิสัยทัศน์เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพและคุณธรรม เสริมสร้างการวิจัยและนวัตกรรม และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
19/7/2565 14:41:23น. 436
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน