มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565

21/7/2565 14:33:59น. 609
สลากกาชาด
          เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมาย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และตัวแทนบุคลากร กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อหารายได้มอบ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ใช้ในการดำเนินกิจการของเหล่าการชาดจังหวัดพะเยา ในด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ และการบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส มีของรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 108 รางวัล โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการออกสลากฯ ในครั้งนี้


     

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
21/7/2565 14:33:59น. 609
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565

#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน