SEEN-ต้อนรับ อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) ดูงานระบบ MBT ม.พะเยา

22/7/2565 15:16:39น. 711
University of Phayao
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) ดูงานระบบ MBT ม.พะเยา ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและบรรยายหลักการทำงาน ของระบบบริหารจัดการขยะภายใน ม.พะเยา (Mechanical Biological Waste Treatment: MBT) ให้กับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) จำนวน 29 คน ซึ่งระบบดังกล่าวฯ เป็นระบบที่สามารถรองรับปริมาณขยะได้ประมาณ 10 ตัน/ วัน และใช้สำหรับการบริหารจัดการขยะภายใน ม.พะเยา ที่เปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และเชื้อเพลิงมีค่าจากขยะ (Refuse-derived fuel:RDF) ควบคู่การวิจัยการย่อยสลายและพัฒนาเทคโนยีเพื่อการบริหารจัดการขยะโลก ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
22/7/2565 15:16:39น. 711
Print Friendly and PDF

SEEN-ต้อนรับ อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) ดูงานระบบ MBT ม.พะเยา

#SEEN UP
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน