คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการส่งออก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสุดยอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ "

25/7/2565 12:41:37น. 420
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ " โครงการการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการส่งออก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสุดยอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ "

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ " โครงการการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการส่งออก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสุดยอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ " ณ ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ฯ AGR2306 ได้รับเกียรติคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการดังกล่าว

 

โดยกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย การบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการส่งออกพืชเพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศ วิธีการตรวจโรคพืช วิธีการขอใบรับรองการปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate : PC คือ ใบรับรองสุขอนามัยพืช) การตลาดและช่องทางการจำหน่ายไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเตรียมต้นไม้ (ไม้กระถางไม้ล้างราก) และบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจโรคพืชสำหรับขอใบอนุญาตใบรับรองปลอดศัตรูพืช

 

นอกจากนี้ในงาน พูดคุยและแลกเปลี่ยนสถานการณ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับสำหรับธุรกิจส่งออกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อเยื่อ สับปะรดสี ไม้ด่าง และไม้กระแสในปัจจุบัน รวมไปถึงประสบการณ์การจำหน่ายไม้ในต่างประเทศ โดยในงานได้รับเกียรติจากประธานบริษัทต่างๆ และผู้ประกอบการ ได้แก่ คุณอรรถพล ตลึงจิตร เจ้าของบริษัท Growth revolution จำกัด คุณวีร์รีพล อุบลรัตน์ เจ้าของบริษัท UB Lab tissue culture Thailand คุณพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี ประธาน บริษัท Plant de Vida จำกัด คุณอนุชา สังขมาลัย เจ้าของบริษัท TT Lab จำกัด และคุณญาณกร กองแสน เจ้าของ เพจและสวน Oh My Plantae มาพูดคุยเสนอแนะแนวทางและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับได้ในอนาคต
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
25/7/2565 12:41:37น. 420
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการส่งออก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสุดยอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ "

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน