คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ทางวิชาการหัวข้อ “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

25/7/2565 20:58:28น. 706
Uplaw #คณนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #เรียนกฎหมายที่มอพะเยา #หลักนิติธรรม  #UniversityOfPhayao
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ทางวิชาการหัวข้อ “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ)อรรถพล ใหญ่สว่าง
อดีตอัยการสูงสุด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
โดยท่านได้กล่าวถึง “หลักนิติธรรม” ไว้ในหลายประเด็น โดย “หลักนิติธรรม” หมายถึง หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือการกระทำใด ๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งต่อหลักนิติธรรม โดยหลักนิติธรรมหรือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายนี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ หากกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือการกระทำใด ๆ ฝ่าฝืน
ขัด หรือแย้งต่อหลักนิติธรรม ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ

ซึ่งสาระสำคัญของหลักนิติธรรม ประกอบด้วย
1. หลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้พิพากษาและตุลาการ
2. กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป
3. กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจได้เท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้
5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี
6. กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ
7. บุคคลจะถูกลงโทษทางอาญาซ้ำในการกระทำเดียวกันไม่ได้
8. บุคคลมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
อันอาจทำให้ต้องรับผิดทางอาญา
9. กฎหมายจะยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระทำที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้

#UPLAW #คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #เรียนกฎหมายที่มอพะเยา #หลักนิติธรรม #UniversityOfPhayao #SDG4 #SDG5 #SDG10 #SDG16 #SDG17    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
25/7/2565 20:58:28น. 706
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ทางวิชาการหัวข้อ “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

##uplaw #คณะนิติศาสตร์ ##เรียนกฎหมายที่มอพะเยา ##หลักนิติธรรม # มหาวิทยาลัยพะเยา ##universityOfPhayao
#sdg4 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน