สาธิต มพ. ต้อนรับรุ่นพี่ สาธิต มช. เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาองค์กรร่วมกัน

9/8/2565 11:57:50น. 197
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
   วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน ด้านการจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ก่อนเดินชมห้อง Fabrication Lab ซึ่งเป็นห้องประดิษฐ์ขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ ต่อด้วยนิทรรศการหุ่นยนต์จากนักเรียนชมรมหุ่นยนต์ และผลงานความสำเร็จของนักเรียนโครงการ วมว. โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์การดำเนินงานมากว่า 54ปี อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านสำนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
9/8/2565 11:57:50น. 197
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาธิต มพ. ต้อนรับรุ่นพี่ สาธิต มช. เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาองค์กรร่วมกัน

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน #ศึกษาดูงาน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน