คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (โครงการโลกการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ) ประจำปี 2565

17/8/2565 22:16:32น. 478
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (โครงการโลกการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ) ประจำปี 2565
      วันที่ 16 สิงหาคม 2565

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (โครงการโลกการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ) ประจำปี 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

      โดยมี อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ อาจารย์ของแต่ละหลักสูตร และหน่วยคุณภาพนิสิตและกิจการนิสิต งานวิชาการ ได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
17/8/2565 22:16:32น. 478
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (โครงการโลกการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ) ประจำปี 2565

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #university of phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน