คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

20/8/2565 6:14:33น. 391
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 สิงหาคม 2565

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โสมโยธี รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 กล่าวต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงาน ได้นำเสนอการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้
1.นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
2.นายสุวิจักขณ์ พรานฟาน หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3.นายพีรวัส สักแก้ว หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างภาคีเครือข่าย และความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/8/2565 6:14:33น. 391
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #university of phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน