คณะ ICT จัดโครงการ Comp Camp เพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จ.พะเยา

21/8/2565 16:22:26น. 367
โครงการ Comp Camp
           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Comp Camp ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ กระตุ้นความสนใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน ในการเลือกศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นที่รู้จักในโรงเรียนต่าง ๆ และชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสนใจ เข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน และเปิดโครงการฯ
ภายในโครงการมีการแบ่งการอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้
        หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การสร้างอินโฟกราฟฟิกและแอนิเมชัน (Infographic and Animation) ด้วย MS-PowerPoint Design Ideas และการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling) และการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) สาขาที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
              หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การสร้างแอพและเว็บไซต์ โดยไม่เขียนโค้ด (สร้างแอพและเว็บแบบง่ายจนงง) Create powerful apps and websites, without code สาขาที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
              หลักสูตรที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและการพัฒนาแอปพิเคชันสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ (IoT Mobile App for GIS) สาขาที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
              และ หลักสูตรที่ 4 เรื่อง Short movie DIY (การสร้างหนังสั้นเบื้องต้น) สาขาที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
              ซึ่งมีครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรงเรียน กว่า 88 คน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตสาขา CG   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
21/8/2565 16:22:26น. 367
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดโครงการ Comp Camp เพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จ.พะเยา

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #โครงการCompCamp #ICT_UP
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน