อาจารย์ คณะ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “สถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

22/8/2565 10:54:37น. 722
สถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1107 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” ในโครงการการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม (Knowledge Management :KM)ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อให้บุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาดำเนินการคิดกระบวนงานการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองมีการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/8/2565 10:54:37น. 722
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์ คณะ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “สถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #สถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน #GIS_ICT
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน