SEEN-ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564

22/8/2565 12:23:53น. 382
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเหรียญเงิน จากหน่วยงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยทีมนิสิตชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “พลังงานอาสา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนที่ขาดโอกาส แก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ และการดูแลบำรุงรักษาพลังงานทดแทน ให้กับนักเรียนในบ้านพักศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
22/8/2565 12:23:53น. 382
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN-ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564

#SEEN UP
#sdg1 #sdg7 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน