กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 4/2565

23/8/2565 0:52:50น. 309
ประชุม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่   18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสิต สวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิต รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 1  ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมทั้งการแจ้งผลการดำเนินงานของคณะวิชาในด้านการพัฒนานิสิตและคุณภาพนิสิต  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
23/8/2565 0:52:50น. 309
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 4/2565

#sdg4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน