ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันอนุญาโตตุลาการระดับประเทศ ครั้งที่ 1

29/8/2565 13:16:39น. 401
UPLAW
ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้แก่
1. นายอัศราวุธ บัวกล้า
2. นายจารุวัฒน์ นันติ
3. นางสาวณัชชา เทดีวงค์
4. นางสาวสุดารัตน์ พลอยงาม
เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันอนุญาโตตุลาการระดับประเทศ ครั้งที่ 1” ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 โดยการแข่งขันเป็นการใช้สถานการณ์จำลองการอนุญาโตตุลาการ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจการระงับข้อพิพาททางเลือก บทบาทหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการและเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
29/8/2565 13:16:39น. 401
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันอนุญาโตตุลาการระดับประเทศ ครั้งที่ 1

##uplaw ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน