คณะ ICT ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร รฟม. คณะที่ 2 ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน”

31/8/2565 17:37:24น. 914
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน
           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่มาจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน คณะที่ 2 หลังจากที่มีบุคลากรจาก รฟม. มาอบรมเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว 1 คณะ ซึ่งมีบุคลากรของ รฟม. เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน
            โดยทาง รฟม.ได้เชิญคณาจารย์ภายในคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ อาจารย์รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายในหัวข้อ “ กรอบการพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชันตามมาตรฐาน MVC” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ “Plant growth and remote sensing”


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
31/8/2565 17:37:24น. 914
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร รฟม. คณะที่ 2 ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน #ICT_UP #GIS_ICT #IT_ICT
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน