นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UP International Ambassador 2022

12/9/2565 11:06:16น. 320
UP International Ambassador 2022
ขอแสดงความยินดีแก่ Miss Savita Norng นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ตำแหน่ง UP International Ambassador 2022 ในกิจกรรม Icon UP Season 2 โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการแข่งขันการพูด (Speech Contest) ในหัวข้อ “Charming UP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
12/9/2565 11:06:16น. 320
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UP International Ambassador 2022

# มหาวิทยาลัยพะเยา ##คณะวิศวกรรมศาสตร์ #UPInternationalAmbassador2022
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน