ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบของที่ระลึกให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระและผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565

15/9/2565 11:12:00น. 294
เกษียณ
          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มอบของที่ระลึกให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก และรองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก และผู้เกษียณอายุงาน จำนวน 6 ท่าน คือ ดร.รัชตะ พันธุ์แสง นางสาวสุพร สุริยะ นายธนะกร ช่วงสกุล นายแก้วมา ใหม่ไชยา นายทองคำ กันธะ และนางลัดดา ค้าโค ในโครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
15/9/2565 11:12:00น. 294
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบของที่ระลึกให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระและผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565

#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน