คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล

28/9/2565 10:48:29น. 295
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

ในวันที่ 21 กันยายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ จำนวน 2 รางวัล

 

ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์รองรับการจัดอันดับของเว็บWebometrics ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ และ รางวัลสัตตภัณฑ์ ให้กับ นางสาววนิดา สมกำเนิด คณะเภสัชศาสตร์ นิสิตที่มีผลงานโดดเด่น และความสามารถดีเด่นในด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ ภายใต้โครงการผลักดันและสร้างกระบวนการให้นิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศกองกิจการนิสิต

 

โดยในวันที่ 23 กันยายน 2565 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้แสดงความยินดีกับ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ที่ทำคุณประโยชน์ สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง (กองกิจการนิสิต) , กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
28/9/2565 10:48:29น. 295
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Pharmacy #UniversityofPhayao #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน