คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการถ่ายภาพสินค้า และการตกแต่งภาพถ่ายโดยการใช้ Application Canva ผ่านอุปกรณ์มือถือ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน

6/12/2565 15:45:40น. 931
สร้างมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน
          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อคอนเทนต์เพื่อยกระดับด้านศักยภาพการขายบนแพลตฟอร์ม ระบบอีคอมเมิร์ช จัดอบรมการถ่ายภาพสินค้า และการตกแต่งภาพถ่ายโดยการใช้ Application Canva ผ่านอุปกรณ์มือถือ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน และอบรมการใช้งานระบบอีคอมเมิร์ช www.Inwshop.com ขายสินค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒพงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้
        จากนั้นช่วงบ่ายทางหน่วยติดตามจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และร่วมพูดคุยกับกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนาฯ อีกด้วย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/12/2565 15:45:40น. 931
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน