วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษา

26/8/2566 15:57:49น. 300
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษา
     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมต้นฉบับและการเขียนบทความวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการเผยแพร่ระดับนานาชาติ” โดยโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความพร้อมในการทำงานวิจัย ส่งเสริมหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาสมัยใหม่ และมีแนวทางในการขอทุนวิจัยในประเภทต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/8/2566 15:57:49น. 300
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน