บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

12/9/2566 13:41:08น. 555
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ณ UP Space อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาโดยมีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัฒกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิด เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9  พร้อมด้วย คุณวันชัย ทุ่งพะนา ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพะเยา , ผู้จัดการในสังกัดเขตพะเยา และหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้แก่นิสิตและกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีผลงานพัฒนาดีเด่น (The Best) โดยมีทีมนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมชุมชนเข้าร่วมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2566 13:41:08น. 555
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน