คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13/9/2566 11:50:12น. 201
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วันที่ 6 กันยายน 2566

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต) พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานคณะฯ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ และบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPRel Checklist) 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี แสงทอง ผู้ควบคุมและผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการฯ (สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับและบรรยายแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPRel Checklist) ในอนาคต

      On September 6, 2023, the School of Public Health, under the leadership of Dr. Sasivimol Bootsikeaw (Associate Dean for Academic Affairs and Student Quality), along with the head of the school's office, the head of the laboratory unit, and laboratory staff, visited the Forensic Genetics and Forensic Science Laboratory and the Science and Technology Service Center of the Faculty of Science at Chiang Mai University. The purpose of this visit was to study the guidelines for upgrading the safety standards of research laboratories in Thailand (ESPRel Checklist).
Furthermore, we had the privilege of being welcomed and receiving guidance from Associate Professor Dr. Padchanee Sangthong, the supervisor and coordinator of the laboratory unit (Department of Biochemistry and Biotechnology), along with the staff and graduate students from the Faculty of Science at Chiang Mai University. This experience was invaluable for the development of laboratory work at the School of Public Health, as we prepare to enhance the safety standards of research laboratories in Thailand (ESPRel Checklist) in the future.
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
13/9/2566 11:50:12น. 201
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน