พิธีมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ป

22/9/2566 16:36:21น. 227
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

     วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำนักเรียน นายธญาวัฒน์ ศฤงคาร เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สาขาวัฒนธรรม การสื่อสารและอาชีพ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

     ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอําพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 จำนวน 100 รางวัล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหนังสือเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน และ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ซึ่งในการนี้มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และนางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องปริ้นซ์ บอลรูม 2 - 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
22/9/2566 16:36:21น. 227
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน