บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566

26/9/2566 17:13:58น. 742
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.สมคิด ยาเคน อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการลงทุน ร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566 ขึ้น โดยจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 6 ผลงานสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนและภาคการศึกษา เพื่อเข้าชิง “รางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน” ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากเป็นการร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ยังเป็นการร่วมเปิดมุมมองงานวิจัยด้านตลาดทุนและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการท่านอื่น อันจะนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติต่อไปอีกด้วย

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/9/2566 17:13:58น. 742
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน