คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซากะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือทางด้านวิจัยและนวัตกรรม

27/9/2566 16:41:16น. 4990
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, saga university, วิจัยและนวัตกรรม

          วันที่ 25 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. อิซาบุโระ ซึเอโอกะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซากะ ประเทศญี่ปุ่น (Prof. Sueoka Eizaburo, M.D., Dean, Faculty of Medicine, Saga University, Japan) และได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารงานด้านวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง International research network และพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยแก่บุคลากร

          จากนั้นได้ร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์  ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ และการดำเนินงานทางด้านวิจัย ในระดับ Clinic และ Pre-Clinic ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย และวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย เพื่อการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

          ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนที่จะต่อยอดกิจกรรม ในรูปแบบการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยคาดว่าจะมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม ซึ่งจะทำให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่รู้จักและจดจำในระดับนานาชาติต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
27/9/2566 16:41:16น. 4990
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน