นิสิต MT ปี 1 คณะสหเวชศาตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลพะเยาและคลินิกพะเยาแล๊ป

28/9/2566 13:44:21น. 208
นิสิต MT ปี 1 คณะสหเวชศาตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลพะเยาและคลินิกพะเยาแล๊ป
          ดร.ดาวยศ ดาวเรือง ดร.เดช ดอกพวง ดร.ฟ้า เชื้อหงส์ทองและดร.ศุภกัญญา ลาสม นำนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลพะเยาและคลินิกพะเยาแล๊ป ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดและคลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาบทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาบทบาทรวมถึงรูปแบบการปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับจังหวัดและในคลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสามารถนำกำหนดแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต 


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.ดาวยศ ดาวเรือง/ดร.เดช ดอกพวง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
28/9/2566 13:44:21น. 208
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน