กองกิจการนิสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-Budget  

28/9/2566 15:46:42น. 206
 e-Budget  
วันที่ 26 กันยายน 2566 กองกิจการนิสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-Budget  และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านงบประมาณการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้อง Smart Training อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/9/2566 15:46:42น. 206
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน