คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ในระดับนานาชาติ (Bilateral Research Seminar)

2/10/2566 9:33:23น. 231
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, saga university, วิจัยและนวัตกรรม

          วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซากะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ร่วมสัมมนาในครั้งนี้

          ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสรีรวิทยา นำเสนองานวิจัย เรื่องกาแฟต่อผลดีต่อสุขภาพ (Coffee Talk) และนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมนำเสนอทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

Respiratory Medicine:

  • Dr. Hiroki Tashiro (Title: Severity mechanisms of asthma with obesity)

Cardiology:

  • Dr. Ayumu Yajima (Title: Spatiotemporal dynamics of SETD5-containing NCoR-HDAC3 complex determines enhancer activation for adipogenesis)

Thailand:

  • Dr. Acharaporn Duangjai (Title: Coffee Talk: Potential health benefits of coffee)

Medicinal Science Department:

  • Dr. Tatsuro Watanabe (Title: Development of novel orallybioavailable hypomethylating agent OR-2100 in hematological malignancies

Molecular Life Science Department:

  • Dr. Kenji Idehara (Title: How does itching occur in atopicdermatitis and how can we control it?

 

          ซึ่งบรรยากาศการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือเป็นการสัมมนาทวิภาคี (Bilateral Research Seminar) ครั้งแรกที่คณะฯ ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้นักวิจัย ได้ริเริ่มงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ ตลอดจนสานต่อเครือข่ายวิจัยผ่านการทำงานร่วมกัน และการจัดกิจกรรม Research Seminar ในครั้งนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และมีอาจารย์จากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

 



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
2/10/2566 9:33:23น. 231
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน