ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและจัดสอบวัดระดับทางภาษา สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ UP-STEP (C1)

2/10/2566 10:31:03น. 264
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและจัดสอบวัดระดับทางภาษา สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  UP-STEP (C1)

       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและจัดสอบวัดระดับทางภาษา สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา UP-STEP (C1) ประจำเดือนกันยน 2566 ในวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง CE 11206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรโดย ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ จากนั้นจัดการทดสอบ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง CE 11206 โดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูล: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา

ภาพ: คณะกรรมการศูนย์ภาษา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการศูนย์ภาษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/10/2566 10:31:03น. 264
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน