กองบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรม “ เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ (RDM The Series)” EP.2 โปรแกรมที่ 3 เรื่อง การเขียนบทความวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22/7/2563 13:21:25น. 338

กองบริหารงานวิจัย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กองบริหารงานวิจัยได้จัดกิจกรรมเรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ (RDM The series)”

การพัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง Episode 2 โปรแกรมที่ 3 เรื่อง การเขียนบทความวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นำโดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและแขกรับเชิญสำคัญ 2 ท่าน

1.ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์

มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง

  • ความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
  • หลักการทำวิจัยที่มีคุณภาพ : หลักการคิด
  • หลักการเขียนงานวิจัย
  • หลักการบริหารจัดการงานวิจัย
  • หลักการเขียน Manuscript
  • เทคนิคการเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1. ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรมแต่ละโปรแกรม (1 ประกาศนียบัตร/1 โปรแกรม)

2. สิทธิ์ในการเสนอขอรับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2564 (โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น )

ซึ่งทั้งหมดนี้จะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (โดยจัดผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom) หรือสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่

Facebook กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/7/2563 13:21:25

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน