x
# 
เรื่องเด่น 
องค์ความรู้จากผลงานวิจัย สู่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ “เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาไฟโคไซยานินสูง” 18/2/2564 9:44:06
มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับ เป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 16 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ Webometrics Thailand 2021 31/1/2564 19:32:06
ม.พะเยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" 28/1/2564 14:18:56
มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 8/1/2564 16:07:12
UP Life มหาวิทยาลัยสร้างนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Vol.2 2020 28/12/2563 14:27:25
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25/12/2563 15:33:26
ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020 15/12/2563 15:00:13
ม.พะเยา คุมเข้ม! ออกมาตรการป้องกัน COVID-19 สั่ง งด เลื่อนกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง 4/12/2563 15:48:10
”กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดพิษณุโลก” มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งสร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจ และเข้าถึงทุกพื้นที่ 2/12/2563 13:55:10
ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดทำ 3 หลักสูตรใหม่ร่วมระหว่าง 7 คณะ พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 26/11/2563 11:36:54
Page 1 of 6 (51 items)Prev123456Next