รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
ม.พะเยา ได้รับโล่จากการเป็นสถาบัน “สนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า แห่งล้านนาตะวันออก” 22/10/2563 16:48:50
เด็กสาธิต ม.พะเยาสุดเจ๋ง สร้างเครื่องบินสำรวจไฟป่า อนาคตหวังเป็นต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/10/2563 13:49:47
คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ 9/10/2563 14:32:41
นิสิตวิทยาลัยการศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 5/10/2563 13:53:26
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้ารับโล่และเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 25/9/2563 13:37:25
คณะเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำพาทีมผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ (ตอนบน 2) สู่ระดับภูมิภาค 23/9/2563 9:33:09
การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5 14/9/2563 10:27:50
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 3/9/2563 16:33:32
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 1/9/2563 9:55:49
ขอแสดงความยินดีกับทีม UP-DAI คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขัน Futureland 24/8/2563 12:59:01
Page 1 of 10 (97 items)Prev12345678910Next