รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
ข่าวเด่น 
ม.พะเยา จัด การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ Research and Innovation for Local and Global Development ” 23/1/2563 16:43:15
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/1/2563 16:49:32
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา “เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๒” ประจำปี ๒๕๖๒ 21/1/2563 15:34:40
นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้า 4รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 20/1/2563 11:06:35
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กวาดทุกรางวัล กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 17/1/2563 16:21:05
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับ นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการระดับดี 13/1/2563 11:24:48
คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 7/1/2563 9:22:48
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา คว้า 12 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 2/1/2563 11:34:35
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับรางวัล “Smart Boy” การประกวด Satit Samukkee Ambassador Boy & Girl 2019 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 27/12/2562 14:42:58
นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 23/12/2562 21:48:48
Page 1 of 5 (42 items)Prev12345Next