ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด แยกเป็นตารางค้นหา

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวน “บริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2563”
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563
ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง”
ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า ห้อง PKY 3
18 ก.ย. 2563 18 ก.ย. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย ประจำเดือน กันยนยน 2563
ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้
1 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการระบบสอบออนไลน์ UP LMS ขอแจ้งข้อมูลการใช้งานระบบในการสอบออนไลน์ช่วงวันและเวลาที่มีการใช้งานสอบออนไลน์ UP LMS หนาแน่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
21 ส.ค. 2563 4 ก.ย. 2563
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2563
ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้
18 ส.ค. 2563 29 ส.ค. 2563
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม " ปลูกข้าววันแม่ สืบสานวิถีข้าวไทยด้วยการดำนา "
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 ส.ค. 2563 11 ส.ค. 2563
(UPITI) รับสมัครนักวิจัยทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Talent Mobility : Building a Bridge Across the Research Valley of Challenge
มหาวิทยาลัยพะเยา
11 ส.ค. 2563 14 ก.ย. 2563
บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ห้องบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้
1 ส.ค. 2563 29 ส.ค. 2563
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2563
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
9 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2563
Page 1 of 13 (123 items)Prev1234567111213Next