x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สันทุ่งเอี้ยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 24/7/2564 10:54:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะนิติศาสตร์ 23/7/2564 18:22:13 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ภายใต้โครงการ Green Office คณะนิติศาสตร์” 23/7/2564 18:01:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา จัดกิจกรรม ปลูกข้าว ในช่วงฤดูฝน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 23/7/2564 17:39:52 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp 23/7/2564 16:50:04 ด้านการวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 23/7/2564 16:20:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เขา้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/7/2564 16:14:12 ด้านความเป็นสากล
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 23/7/2564 15:52:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 23/7/2564 15:19:34 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ 23/7/2564 14:42:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 743 (7429 items)Prev1234567741742743Next