x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตร เพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ) 29/1/2563 12:53:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29/1/2563 10:06:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จับมือ NIA ผลักดันนวัตกรรมสังคมภาคเหนือ 29/1/2563 9:55:59 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 28/1/2563 16:45:36 ด้านการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมออกบูธอาสาสมัครให้การดูแลรักษานักวิ่งในงาน Run to Change Phayao 28/1/2563 14:18:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จัดโครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหลวง จ.น่าน เพื่อพัฒนาด้านระบบพลังงานและไฟฟ้า พร้อม จัดระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 28/1/2563 13:40:57 ด้านการบริหาร
อธิการบดี ม.พะเยา จัดเวทีเเลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหาร ครั้งที่ 2 28/1/2563 13:32:21 ด้านการบริหาร
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานและนันทนาการแก่เด็กพิการ 28/1/2563 13:15:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิตร่วมสร้างจิตอาสาด้วยหัวใจบริการ 28/1/2563 13:11:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” 28/1/2563 11:33:25 ด้านการวิจัย
Page 1 of 512 (5119 items)Prev1234567510511512Next