x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 สนับสนุนจังหวัดพะเยา 12/4/2564 19:17:18 ด้านการบริหาร
เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 12/4/2564 7:54:48 ด้านการบริหาร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) 10/4/2564 8:50:14 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 9/4/2564 23:40:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มคุณภาพอากาศในสำนักงาน 9/4/2564 15:09:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
Leadership สำหรับการทำงาน 9/4/2564 14:48:53 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต อบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการเอกสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS) 9/4/2564 14:27:26 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564 9/4/2564 14:18:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS” 9/4/2564 14:06:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 9/4/2564 14:00:04 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 738 (7377 items)Prev1234567736737738Next