x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย (MOU) 21/11/2562 23:41:56 ด้านการบริหาร
Mr. Wu Yunhe นิสิตในระดับปริญญาเอก ของสถาบัน Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science (CAS) ประเทศจีนได้เข้าพบพูดคุยกับท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ โครงการหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้ายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากร 21/11/2562 23:32:04 ด้านความเป็นสากล
สาขาสถาปัตยกรรม ม.พะเยา จัดโครงการอาสาพาน้องสร้าง ครั้งที่ 5 21/11/2562 18:51:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 21/11/2562 16:46:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม 21/11/2562 16:21:26 ด้านการบริหาร
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ 21/11/2562 16:11:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา ร่วมต้อนรับ องคมนตรีพร้อมคณะ และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา 21/11/2562 14:52:09 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน 21/11/2562 14:33:22 ด้านความเป็นสากล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คัดเลือกนักเรียนชั้นม.6 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาตามโครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปี 2563 21/11/2562 14:31:47 ด้านการบริการวิชาการ
ประชุมวางแผนการให้บริการร้านค้า และเน้นย้ำการปฏิบัติตามสัญญาใช้พื้นที่ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา 21/11/2562 13:51:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 460 (4599 items)Prev1234567458459460Next