x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา 20/1/2564 19:43:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการ TQA Criteria 20/1/2564 11:29:01 ด้านการวิจัย
ม.พะเยาจัดโครงการ TQA Criteria อนาคตหวัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านบริหารจัดการองค์กร 20/1/2564 11:23:41 ด้านการบริหาร
CITCOMS จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 2563 20/1/2564 10:02:55 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสวนากลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา 19/1/2564 20:30:49 ด้านการบริการวิชาการ
อธิการบดี ลงพื้นที่ สำรวจการปรับภูมิทัศน์และออฟฟิศ เพิ่มพลังด้านบวกของบุคลากรและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 19/1/2564 19:10:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษและพัฒนาภาวะผู้นำ 19/1/2564 16:36:00 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมถวายพานพุ่มน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 19/1/2564 15:40:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง 19/1/2564 15:23:07 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการเพิ่มศักยภาพกับบุคลากร 19/1/2564 14:22:17 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 692 (6920 items)Prev1234567690691692Next