x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร คลาสที่ 1 หัวข้อ “การสนทนาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำหรับการติดต่อ การทักทาย การแนะนำตัว” 1/12/2564 16:19:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์" 1/12/2564 16:09:20 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม 1/12/2564 15:34:45 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ 1/12/2564 13:38:16 ด้านการบริการวิชาการ
การประชุมผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 1/12/2564 12:44:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
งานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” 1/12/2564 11:42:04 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 1/12/2564 11:02:45 ด้านการบริหาร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 1/12/2564 9:44:27 ด้านการวิจัย
กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 6] 30/11/2564 16:02:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 30/11/2564 15:07:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 798 (7977 items)Prev1234567796797798Next