x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์รายงานความก้าวหน้าฯ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 21/1/2564 16:23:58 ด้านการบริการวิชาการ
ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 21/1/2564 16:15:04 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งแรก กับสุนทรียภาพ เล่นดนตรีในสวน UP GREEN มหาวิทยาลัยพะเยา 21/1/2564 14:57:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria ของมหาวิทยาลัยพะเยา 21/1/2564 14:09:25 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 21/1/2564 10:53:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ม.พะเยา จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ร่วมกับผู้ประกอบการไอที 21/1/2564 10:49:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา 20/1/2564 19:43:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการ TQA Criteria 20/1/2564 11:29:01 ด้านการวิจัย
ม.พะเยาจัดโครงการ TQA Criteria อนาคตหวัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านบริหารจัดการองค์กร 20/1/2564 11:23:41 ด้านการบริหาร
CITCOMS จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 2563 20/1/2564 10:02:55 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 693 (6926 items)Prev1234567691692693Next