x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 16/7/2563 21:34:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการประชุมและเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา 16/7/2563 17:26:40 ด้านการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย UPITI ขับเคลื่อน “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” 16/7/2563 16:59:06 ด้านการบริหาร
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อน “พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้” 16/7/2563 16:24:57 ด้านการวิจัย
บริษัท 3M ให้บริการตรวจวัดความเข้มแสงของเครื่องฉายแสงทางทันตกรรมแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16/7/2563 15:32:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 16/7/2563 15:29:07 ด้านการบริหาร
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมต้อนรับนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ 16/7/2563 14:41:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้บริหารสาธิตม.พะเยา ร่วมต้อนรับและประชุมกับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี 16/7/2563 14:39:48 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมต้อนรับนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุทธยา องคมนตรี พร้อมคณะ 16/7/2563 14:37:02 ด้านการบริการวิชาการ
เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย COVID-19 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR 16/7/2563 14:31:18 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 581 (5803 items)Prev1234567579580581Next