x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams Live Event 31/7/2564 14:24:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั่วทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม 31/7/2564 12:34:55 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 30/7/2564 17:57:01 ด้านการบริหาร
กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยงเดอะ ซีรีส์” ครั้งที่ 2 (RDM The series Season 2) EP.1 “UoE หัวใจเกิน 100” 30/7/2564 14:54:56 ด้านการวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking & Workshop) 30/7/2564 14:37:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 30/7/2564 13:09:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ใช้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย 30/7/2564 10:40:13 ด้านการวิจัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.พะเยา จัดส่งคู่มือ วัตถุดิบ ให้นิสิตเรียนปฏิบัติการในรูปแบบ Self-Practicing Station (SPS) Model 30/7/2564 10:35:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวะ ม.พะเยา เปิดฝึกอบรม BIM ในฐานะองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร 29/7/2564 15:17:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม“ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย” 27/7/2564 18:40:27 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 745 (7446 items)Prev1234567743744745Next