x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สุดเจ๋ง! นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 24/1/2563 17:55:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 1) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 17:31:02 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 24/1/2563 17:10:56 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกับผู้นำเสนอผลงานในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 16:56:02 ด้านการวิจัย
Special Talk และเวทีเสวนา “ยานยนต์ไฟฟ้ากับล้านนาตะวันออก” 24/1/2563 16:38:35 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ณ โรงเรียนสิ่นหมิ่นจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 24/1/2563 16:36:22 ด้านการวิจัย
การฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคารแบบออนไลน์ 24/1/2563 16:32:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 24/1/2563 16:26:44 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2563 24/1/2563 16:13:14 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ H1N1 24/1/2563 15:37:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 510 (5094 items)Prev1234567508509510Next