ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาสถาปัตยกรรม ม.พะเยา จัดโครงการอาสาพาน้องสร้าง ครั้งที่ 5 21/11/2562 18:51:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 21/11/2562 16:46:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ 21/11/2562 16:11:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมวางแผนการให้บริการร้านค้า และเน้นย้ำการปฏิบัติตามสัญญาใช้พื้นที่ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา 21/11/2562 13:51:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS 63 21/11/2562 13:39:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิศวกรรมโยธาเข้าค่ายฝึกงานสำรวจ 21/11/2562 10:36:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒ เข้ารายงานตัวและรับการปฐมนิเทศจาก สาธารณสุขอำเภอเมือง พะเยา 20/11/2562 19:14:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20/11/2562 16:54:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เภสัชศาสตร์กับบทบาทในการคุ้มครอง ผู้บริโภค” 20/11/2562 12:29:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับสภาเภสัชกรรม ในการจัดกิจกรรมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 20/11/2562 11:47:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 144 (1436 items)Prev1234567142143144Next