ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสมัครงานในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19” 27/3/2563 16:26:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ พร้อมรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2563 27/3/2563 12:25:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 26/3/2563 16:35:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เยี่ยมชมการทดลองสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 26/3/2563 11:33:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
เจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support) ประจำปีการศึกษา 2562 25/3/2563 23:55:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น Microsoft Teams, Google Meet, LMS 25/3/2563 14:37:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 24/3/2563 11:16:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
”วิจิตรสุภเปรม” รุ่นที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 20/3/2563 15:58:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 20/3/2563 15:43:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 20/3/2563 11:18:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 173 (1728 items)Prev1234567171172173Next