ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
“โครงการสัมมนาครูแนะแนว จ.ศรีสะเกษ “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29/10/2563 12:51:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก 29/10/2563 10:50:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 28/10/2563 22:08:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมออกบูทจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 28/10/2563 15:58:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
“โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 28/10/2563 15:15:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
สมัครเรียน ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แล้ววันนี้ 28/10/2563 15:13:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN วิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 28/10/2563 9:51:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยาจัด “โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเปิดรับสมัครนิสิตแล้ววันนี้ 27/10/2563 13:29:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 26/10/2563 13:53:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาถอดบทเรียนที่ได้จากโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุนโดย Thai Media Lab และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 25/10/2563 18:13:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 194 (1940 items)Prev1234567192193194Next