ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับบริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 7/4/2564 11:09:46 ด้านการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ 5/4/2564 16:27:43 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ร่วมการประชุมเจ้าภาพเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (Online and Onsite) 2/4/2564 15:42:01 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ไอเดียงานวิจัย” 1/4/2564 16:04:05 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 31/3/2564 12:02:57 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 30/3/2564 17:09:00 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารเภสัชกรรมไทย 30/3/2564 16:42:36 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 30/3/2564 16:11:55 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภก. ภูวิช ไชยคำวัง นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 30/3/2564 16:04:50 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ อ. ภญ. พิรณี แก้วบุตร นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 29/3/2564 16:51:03 ด้านการวิจัย
Page 1 of 70 (693 items)Prev1234567686970Next