ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp 23/7/2564 16:50:04 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 23/7/2564 16:04:53 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 23/7/2564 15:19:34 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 22/7/2564 15:04:55 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q3) 22/7/2564 14:59:56 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม ในที่ประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น 20/7/2564 10:57:51 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่Dr. Adam Joseph Osman Dede The foreign Specialistผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 14/7/2564 13:53:52 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการรับรอง "อนุสิทธิบัตร" 14/7/2564 13:50:19 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีแก่ผศ. ดร. ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทองที่ได้รับการรับรอง "อนุสิทธิบัตร" จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา 14/7/2564 13:43:09 ด้านการวิจัย
คณาจารย์และนิสิต สาขา GIS คณะ ICT รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวนหลายรางวัล ในการประชุมวิชาการ NATGEN ครั้งที่ 5 9/7/2564 15:45:44 ด้านการวิจัย
Page 1 of 75 (749 items)Prev1234567737475Next