ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ ทดลองใช้ฐานข้อมูล EBSCO ebooks Academic Collection และ Academic Search Complete 10/7/2563 16:12:48 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 10/7/2563 16:08:38 ด้านการวิจัย
ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ “การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป” 8/7/2563 13:43:49 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรม ” เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ (RDM The Series)” โปรแกรมที่ 4 เรื่อง เทคนิคการขอทุนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 2/7/2563 17:00:10 ด้านการวิจัย
ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์อาสา” 30/6/2563 16:14:36 ด้านการวิจัย
นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 26/6/2563 8:34:53 ด้านการวิจัย
“UPITI ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์ จ.ลำปาง” 25/6/2563 13:59:52 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน 24/6/2563 9:01:23 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมกับ MMS5 จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความสามารถพิเศษ และ ความท้าทาย” 23/6/2563 11:19:42 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis” 15/6/2563 15:30:54 ด้านการวิจัย
Page 1 of 50 (492 items)Prev1234567484950Next