ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ตกงานและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม สูงวัย สานใจฮัก 15/1/2564 13:28:10 ด้านการวิจัย
โครงการ Phayao Learning City หลักสูตรที่ 3 “นวัตกรรมเพื่อสังคม” 12/1/2564 15:47:16 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูล Scopus 12/1/2564 13:49:14 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 8/1/2564 13:34:42 ด้านการวิจัย
กิจกรรมติดตามความก้าวหน้า การเขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ 29/12/2563 11:36:49 ด้านการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 29/12/2563 11:27:06 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นธุรกิจใหม่ (Startup) 25/12/2563 15:56:41 ด้านการวิจัย
กิจกรรมการแชร์ประสบการณ์ เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัยภายนอก เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ตอบโจทย์และโดนใจแหล่งทุน 25/12/2563 14:18:56 ด้านการวิจัย
คณะ ICT อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ 23/12/2563 17:55:39 ด้านการวิจัย
คณะ ICT ประชุม MOU แอปพลิเคชันอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 18/12/2563 10:13:16 ด้านการวิจัย
Page 1 of 63 (625 items)Prev1234567616263Next