ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการโครงการ บูรณาการวิจัยโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 20/11/2562 19:11:59 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ"The power of medication system and RDU เภสัชกรไทยรอบรู้ระบบยา" 20/11/2562 14:09:15 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 20/11/2562 14:00:38 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อเสนอแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 - 2564 ผ่านระบบ NRMS 20/11/2562 10:48:40 ด้านการวิจัย
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางไปร่วมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ 20/11/2562 10:26:20 ด้านการวิจัย
บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ เร็วๆ นี้ 20/11/2562 9:47:36 ด้านการวิจัย
ทีมนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ลงพื้นที่ด่านบ้านฮวก และด่านปางมอน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 18/11/2562 18:01:09 ด้านการวิจัย
ทีมนักวิจัย “เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง” เข้าพบหน่วยงานรังสีวิทยาวินิจฉัย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในการขจัดภาพเบลอที่เกิดจากภาพเอกซเรย์ดิจิทัลทางการแพทย์ 18/11/2562 17:35:09 ด้านการวิจัย
คณะนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนา “การค้าข้ามแดน: โอกาส และความท้าทายของจังหวัดพะเยา” 18/11/2562 16:57:03 ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 18/11/2562 9:35:41 ด้านการวิจัย
Page 1 of 36 (353 items)Prev1234567343536Next