ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 12/9/2562 17:12:27 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ม.พะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (ฝายละชอน้ำบ้านร่องปอ) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) 12/9/2562 16:42:47 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะแพทยศาสตร์ 12/9/2562 16:30:57 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12/9/2562 15:53:20 ด้านการบริการวิชาการ
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 12/9/2562 14:47:50 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม " การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ " 12/9/2562 13:58:01 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ ในหัวข้อการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างแบรนด์ 11/9/2562 16:32:35 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ 11/9/2562 12:58:45 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา ต้อนรับวิทยากรชาวอเมริกัน บรรยายให้ความรู้แบบ STEM 11/9/2562 11:55:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 11/9/2562 10:16:42 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 84 (831 items)Prev1234567828384Next