ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
SEEN เจ้าภาพจัดกิจกรรม “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย” 21/9/2563 15:36:20 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” 21/9/2563 15:06:52 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 21/9/2563 15:04:39 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินโครงการโคเนื้อจังหวัดพะเยา 21/9/2563 13:23:27 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดอบรมให้ความรู้การทำเปลือกสับปะรดหมัก เพื่อนำไปใช้เลี้ยงโค 21/9/2563 13:14:22 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนนวัตกรรมตามการสนับสนุนของ บพท. 21/9/2563 10:58:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน 21/9/2563 10:16:53 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง” ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา 18/9/2563 18:31:15 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกให้คำปรึกษาทางกฏหมาย​ คณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกฉ้อโกง เข้าพบพนักงานสอบสวน​ ณ​ สถานีตำรวจภูธรแม่กา​ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ 18/9/2563 16:43:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 18/9/2563 15:17:01 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 127 (1270 items)Prev1234567125126127Next