ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26/2/2563 15:53:26 ด้านการบริการวิชาการ
ITAP-UP ผสานความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/2/2563 12:07:20 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการวิชาการ บรรยาย เรื่อง การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ให้กับ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 26/2/2563 9:55:44 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “รู้ทันโรค ด้วยการป้องกัน” บูรณาการ งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 25/2/2563 10:52:48 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์ ครั้งที่ 5 25/2/2563 10:11:02 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 30 25/2/2563 10:06:36 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์ SEEN เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 21/2/2563 11:24:04 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 19/2/2563 11:38:12 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมเป็นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ 19/2/2563 11:33:00 ด้านการบริการวิชาการ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเป็นวิทยากร เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนสารสนเทศระดับจังหวัด 19/2/2563 10:45:36 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 108 (1077 items)Prev1234567106107108Next