ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คัดเลือกนักเรียนชั้นม.6 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาตามโครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปี 2563 21/11/2562 14:31:47 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ 20/11/2562 12:06:02 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 20/11/2562 11:50:53 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน 19/11/2562 16:22:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการปฐนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 19/11/2562 15:56:32 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดสอบเพื่อคัดนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ วมว. ครั้งที่ 1 18/11/2562 11:05:48 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์" 18/11/2562 10:58:52 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์ SEEN ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญ จาก SCG เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในด้าน Living Care 15/11/2562 23:09:11 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 15/11/2562 16:58:58 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 จัดปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงการฝึกงานวิชาชีพ 15/11/2562 16:51:44 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 96 (958 items)Prev1234567949596Next