ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “ลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย” ที่จัดโดยกลุ่มอิสระโดมสัญจรรักษ์ TU Travel 23/11/2564 17:18:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี 23/11/2564 17:07:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 22/11/2564 16:27:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 19/11/2564 11:28:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 19/11/2564 10:37:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถวายโคมผัดคู่ แก่วัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา 19/11/2564 9:13:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณี ดีกับสิ่งแวดล้อม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 18/11/2564 15:22:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” 18/11/2564 14:18:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ๒๕๖๔” 9/11/2564 16:04:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ ร่วมงานปั่นฝ่ายสายบุญจุลกฐินสามัคคี ณ วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) 8/11/2564 14:26:26 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 71 (703 items)Prev1234567697071Next