ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล" 28/9/2565 10:36:40 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา 27/9/2565 9:13:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 26/9/2565 9:29:08 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 23/9/2565 17:00:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล" ประจำปี 2565 23/9/2565 12:27:13 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล 24 กันยายน" 23/9/2565 11:48:14 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันมหิดล มหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 10:20:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 20 ปี ประจำปี 2565 19/9/2565 16:13:41 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมดนตรีโฟล์คซองหลังเลิกเรียน เปิดเวทีแสดงความสามารถให้แก่นักเรียน 19/9/2565 15:11:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า กองทุนเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/9/2565 9:41:40 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศึกฟุตซอล ประลองทีมบุคลากรและนักเรียน กระชับมิตรโรงเรียนสาธิต มพ. 16/9/2565 15:34:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566 15/9/2565 10:22:25 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองเก่ามรดกโลกสุโขทัยสู่มาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(Global Sustainable 14/9/2565 21:32:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแสดงดนตรีอังกะลุง ณ ห้องนภาลัย โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 13/9/2565 14:03:22 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแสดงซอ SAWANOWA ที่มีการผสมดนตรีแนว Bossanova ณ ห้องนภาลัย โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 13/9/2565 13:58:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการจิตอาสานิสิตเศรษฐศาสตร์ เพื่อฝึกสติ สมาธิของนิสิต และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 13/9/2565 13:54:22 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เปิดตัวกิจกรรม "วิ่ง หนี ให้ทัน Zombies Virtual Run by NMC” 13/9/2565 13:44:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2 (UP Identity Festival #2) 12/9/2565 13:58:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่า รักษ์นกยูงไทย ภายใต้ “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา” 6/9/2565 15:09:13 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต มพ. ชั้น ม.3 จัดเต็มกิจกรรม The 101 Season Concert 6/9/2565 12:38:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตครั้งที่ 2 5/9/2565 9:05:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับฟังธรรม 2/9/2565 16:58:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม งานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัดพะเยา 30/8/2565 10:55:26 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตลาดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม " กาดโก้งโค้ง " คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 29/8/2565 16:03:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทยมหาวิทยาลัยพะเยา ปลุกกระแสให้นิสิตเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย 25/8/2565 15:01:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 25/8/2565 13:15:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. คว้า 33 เหรียญ ในการแข่งขันชิงชนะเลิศจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 25/8/2565 12:21:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPili) บูรณาการงานวิจัยร่วมกันนำองค์ความรู้สู่ชุมชนพัฒนาฝ้ายท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 24/8/2565 16:11:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมจับมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ใน กิจกรรม Learning and sharing Co-Creative learning communities 22/8/2565 16:04:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 19/8/2565 15:33:56 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพรกับผู้นำชุมชนเพื่อสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 18/8/2565 16:16:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง 17/8/2565 22:08:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 16/8/2565 11:32:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 16/8/2565 10:55:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าไทยสีฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 15/8/2565 19:28:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดพะเยา 15/8/2565 17:19:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 15/8/2565 16:06:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 15/8/2565 10:06:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษณ์เวียงเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน” 8/8/2565 14:07:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แก่วัดแม่กาห้วยเคียน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลเข้าพรร 1/8/2565 14:37:43 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการพลิกฟื้นวิถีภูมิปัญญาชุมชน 1/8/2565 14:35:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ กิจกรรม “เทคนิคการขายออนไลน์ – ไลฟ์สดอย่างไรให้ปัง” 27/7/2565 16:45:30 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษาพระราชทานมหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ 26/7/2565 16:25:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 21/7/2565 14:33:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รับขวัญนิสิตใหม่ ให้กำลังใจนิสิตปัจจุบ 21/7/2565 13:40:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี 21/7/2565 9:26:03 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ถวายเทียนพรรษา พุทธบูชาพระนาคปรก ส.ธ. ม.พะเยา 20/7/2565 10:26:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 19/7/2565 17:20:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 19/7/2565 14:41:23 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 19/7/2565 11:43:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 18 (876 items)Prev1234567161718Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน