ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2566 6/2/2566 16:08:50 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.3 สาธิต มพ.ระดมทีม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RUN ALIVE จากการเรียนรู้ในรายวิชา สู้กิจกรรมบูณาการสร้างสรรค์ 3/2/2566 11:54:22 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 31/1/2566 16:34:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ครบรอบ 20 ปี นิติศาสตร์ พะเยา 30/1/2566 15:58:23 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตลาดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/1/2566 13:15:41 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ผ่านภาพถ่ายในนิทรรศการ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" 25/1/2566 23:19:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 25/1/2566 13:31:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วงออร์เคสตรา สาธิต มพ. สร้างบรรยายกาศเทศกาลตรุษจีน ร่วมร้องบรรเลงใจกลางศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า 23/1/2566 14:19:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีสักการะบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 22/1/2566 9:21:14 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดพิธี "สืบชะตาบวชต้นเรืองโบราณอายุกว่า 500 ปี"และพิธีเปิด"กาดต้นเรื่อง พันดาว" 21/1/2566 13:07:43 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ 19/1/2566 11:25:36 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 18/1/2566 21:57:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2566 21:53:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 18/1/2566 15:27:44 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 13/1/2566 15:48:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำบุญตักบาตร (เติมบุญ เสริมสุข) ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/1/2566 17:31:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 12/1/2566 15:29:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง 12/1/2566 15:28:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล "พระองค์ภา" ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 12/1/2566 14:53:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 12/1/2566 14:49:42 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี 2566 12/1/2566 14:47:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 12/1/2566 10:55:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ 11/1/2566 15:26:13 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลรับปีเถาะ 11/1/2566 14:55:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 11/1/2566 13:55:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองแผนงาน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 11/1/2566 10:11:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 10/1/2566 16:15:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 10/1/2566 14:33:42 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรม "ล่องเรือ" ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 9/1/2566 14:17:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจำปี 2566 9/1/2566 13:24:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปันสรรค์สร้างชุมชน" 7/1/2566 23:58:24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ขบวนแห่เรือข้าวทิพย์ หนึ่งเดียวในโลก สืบสานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" 7/1/2566 16:53:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง 7/1/2566 14:53:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง 5 มกราคม 2566 สร้างคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขับเคลื่อนการส่ง 7/1/2566 13:22:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมการกวนข้าวทิพย์ ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. 6/1/2566 15:20:02 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ 6/1/2566 14:38:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมกิจกรรมตานเข้าใหม่ใส่บาตรหลวง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยังยืน 6/1/2566 14:28:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง 5/1/2566 14:32:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์” และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ “Happy New Year 2023” 5/1/2566 10:16:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการร่วมกัน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองกิจการนิสิต และหน่วยกิจกร 4/1/2566 21:49:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เถลิงศกรับปีเถาะ2566" 3/1/2566 11:41:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 28/12/2565 14:34:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ส่งเสริมนวัตกรรมพลิกโฉมดนตรีพื้นบ้านล้านนา 27/12/2565 13:41:53 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นพันธมิตรในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week ) 2022 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 26/12/2565 15:32:47 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอาหาร สู่การต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 24/12/2565 14:51:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมChris+Newจิ๋วแต่แจ๋ว มอบความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส 23/12/2565 14:45:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดบ้านโซ้ อบต.แม่นาเรือ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ 22/12/2565 13:47:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 17/12/2565 15:59:52 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "ผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565" 14/12/2565 14:48:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 มุ่งสร้างเสริมทักษะด้านกีฬา พัฒนาศักษยะภาพรอบด้าน 7/12/2565 10:37:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 19 (950 items)Prev1234567171819Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน