ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ถวายโคมผัดแก่วัดภายในจังหวัดพะเยา ภายใต้กิจกรรมในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 2 หัวข้อ "โคมผัด การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านมุมมองทางวิศกรรมเครื่องกล" 14/11/2562 20:35:25 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 14/11/2562 15:24:08 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ฟื้นใจคนฯ” 14/11/2562 15:20:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งกว๊านพะเยา 12/11/2562 14:28:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งกว๊านพะเยาเดินขบวนแห่กระทงใหญ่ร่วมกับชุมชนจังหวัดพะเยา กว่า 27 ขบวน 12/11/2562 11:21:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดกิจกรรมยี่เป็งรำลึกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 12/11/2562 11:10:17 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพล จันทร์ดียิ่ง ทอดกฐินวัดแม่กาห้วยเคียน ร่วมกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 11/11/2562 16:34:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม ร่วมโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์ พี่ น้องแพทย์พะเยา 11/11/2562 16:25:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์ และบุคลากรได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 4/11/2562 9:06:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๔ 31/10/2562 12:04:24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 44 (432 items)Prev1234567424344Next