ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ครบรอบ 8 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2562 13:51:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 3/9/2562 23:10:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดป้ายสืบสานวิถีธรรมมิตรภาพ ไทย-จีน 2/9/2562 11:32:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
MIS มอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติและคลิปวีดิโอแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 31/8/2562 21:42:26 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตม.พะเยาจัดกิจกรรมขันโตกสัมพันธ์สายรหัส ครั้งที่ 4 29/8/2562 16:36:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้ามอบช่อดอกไม้และแสดงมุทิตาคารวะ แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 29/8/2562 15:10:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถื่นในด้านสมุนไพร 29/8/2562 14:36:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกฉัตรพระธาตุเจดีย์ วัดพระนั่งดิน 26/8/2562 10:31:56 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมงานประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2562 26/8/2562 10:08:12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมเสวนาการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 24/8/2562 10:11:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 41 (403 items)Prev1234567394041Next