ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการและวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ก่อนเปิดภาคเรียน 14/5/2564 15:57:35 ด้านการบริหาร
“มพ.พร้อม” Line ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับบุคลากรและนิสิต ม.พะเยา 14/5/2564 15:28:06 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 “หมอพร้อม” 14/5/2564 14:59:15 ด้านการบริหาร
กองกลาง ม.พะเยา เปิดตัวระบบ UP-DMS เพื่อให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการในยุค Digital 12/5/2564 15:53:54 ด้านการบริหาร
รับรางวัล ITA ประจำปี 2564 12/5/2564 11:27:23 ด้านการบริหาร
วิดิทัศน์การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2564 10/5/2564 10:52:49 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานการจัดทำระบบมาตรฐาน ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 11/5/2564 17:50:52 ด้านการบริหาร
อธิการบดี ม.พะเยา ลงสำรวจความคืบหน้า ปรับพื้นที่อาคารเรียนรวม ce 11/5/2564 17:46:51 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 7/5/2564 11:02:47 ด้านการบริหาร
ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก ทญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 5/5/2564 16:06:02 ด้านการบริหาร
Page 1 of 213 (2126 items)Prev1234567211212213Next