ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
เทคนิคการจัดงาน Event อย่างมืออาชีพ 26/2/2564 10:37:49 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่ 25/2/2564 23:24:36 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดเสวนา “เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 25/2/2564 19:42:14 ด้านการบริหาร
โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารจัดการหลักสูตรและประเด็น CLOs กับระดับ CEFR” 25/2/2564 10:36:37 ด้านการบริหาร
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 24/2/2564 23:16:16 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (ITA) 24/2/2564 9:31:11 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา 23/2/2564 16:54:21 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการและความก้าวหน 23/2/2564 16:49:31 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 23/2/2564 16:46:30 ด้านการบริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ทำกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 22/2/2564 10:42:37 ด้านการบริหาร
Page 1 of 203 (2025 items)Prev1234567201202203Next