ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย (MOU) 21/11/2562 23:41:56 ด้านการบริหาร
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม 21/11/2562 16:21:26 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมต้อนรับ องคมนตรีพร้อมคณะ และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา 21/11/2562 14:52:09 ด้านการบริหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 21/11/2562 1:03:12 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “Tool for Quality” หมวดที่ 1 “การนำองค์การ” ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx 20/11/2562 14:57:28 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ (GROW63) 20/11/2562 14:14:35 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)” 20/11/2562 14:04:09 ด้านการบริหาร
“UPITI” ระดมสมองกำหนด OKR อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับ สอว. 20/11/2562 12:19:36 ด้านการบริหาร
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นวิทยากร 19/11/2562 13:56:43 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 16/11/2562 8:35:18 ด้านการบริหาร
Page 1 of 135 (1341 items)Prev1234567133134135Next