ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมการจัดทำแผนรับมือการเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ 13/9/2562 15:00:27 ด้านการบริหาร
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง 13/9/2562 13:28:10 ด้านการบริหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์โดยเน้นการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบครบวงจร 13/9/2562 13:08:01 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 13/9/2562 10:12:17 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 12/9/2562 15:22:57 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ 12/9/2562 11:03:52 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิรากแก้ว 10/9/2562 16:24:40 ด้านการบริหาร
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” 10/9/2562 15:52:30 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2562 9/9/2562 15:47:19 ด้านการบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมกองกลาง เพื่อติดตามความคืบหน้าและชี้แจงนโยบายการดำเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา 9/9/2562 13:48:43 ด้านการบริหาร
Page 1 of 123 (1221 items)Prev1234567121122123Next