ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2563 17:04:42 ด้านการบริหาร
สาธิพะเยาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 21/9/2563 14:27:42 ด้านการบริหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม KM เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ 21/9/2563 14:02:50 ด้านการบริหาร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปรึกษา หารือ การสร้างหลักสูตร Credit Bank 21/9/2563 13:46:54 ด้านการบริหาร
กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2563 12:09:29 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 21/9/2563 11:01:53 ด้านการบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563 21/9/2563 11:00:40 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 20/9/2563 13:30:43 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา อนาคตหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 19/9/2563 18:26:01 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ร่วมกับ 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 18/9/2563 16:37:58 ด้านการบริหาร
Page 1 of 181 (1802 items)Prev1234567179180181Next