ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 9/4/2564 23:40:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มคุณภาพอากาศในสำนักงาน 9/4/2564 15:09:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564 9/4/2564 14:18:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS” 9/4/2564 14:06:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 9/4/2564 14:00:04 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “Green SPSS” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน Green office 9/4/2564 13:35:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE 5/4/2564 9:38:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
ประหยัดน้ำเพื่อเรา ชาว มพ. 30/3/2564 15:18:30 ด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างความเข้าใจและฝึกทักษะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 18/3/2564 15:32:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
พัฒนาทักษะงานภูมิทัศน์และสถานที่ 16/3/2564 15:59:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 20 (196 items)Prev1234567181920Next