ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นักวิจัย SEEN ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบ โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด 10/7/2563 14:57:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 10/7/2563 13:33:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกันทำความสะอาด(Big Cleaning Day) สถานที่ทำงานพร้อมทำ 5 ส 6/7/2563 17:51:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตเชียงรายประชุมวางแผนการปรับภูมิทัศน์ 27/6/2563 14:42:27 ด้านสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปลูกต้นมะกอก ต้นไม้ประจำคณะเภสัชศาสตร์ 18/6/2563 16:46:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจคุณภาพอากาศภายในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 17/6/2563 14:07:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ได้ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ติดตามการใช้ไฟฟ้าภายในกลุ่มอาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการกำหนดทิศทางการประหยัดพลังงานตามนโยบาย Green office 9/6/2563 10:21:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย 6/6/2563 16:27:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมสำรวจป่าศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้คู่ชุมชน อนาคตสร้างสวนศึกษาพันธุ์ไม้และสมุนไพร 24/5/2563 14:52:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา และหมู่บ้านเวียงบัว จัดโครงการคืนป่า คืนอึ่งเพ้า (เค่า) 20/5/2563 11:59:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 9 (90 items)Prev123456789Next