ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรม 5 ส & BIG CLEANING DAY 4/12/2566 11:28:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด และประชุมความก้าวหน้าสำนักงานสีเขียว Green Office 30/11/2566 14:59:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2 29/11/2566 15:43:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาพายเรือเก็บขยะ ครั้งที่ 3 29/11/2566 13:08:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสาพายเรือเก็บขยะ” ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา 29/11/2566 11:49:10 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินรักษาระดับเหรียญเงิน ในการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 27/11/2566 13:00:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
BCA ม.พะเยา ลงพื้นที่หารือการใช้การสื่อสารสร้างพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากฝุ่นพิษ 20/11/2566 16:12:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6 14/11/2566 14:55:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ที่สอบผ่านผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว 12/11/2566 10:27:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office) 11/11/2566 10:22:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
Green University of Phayao 10/11/2566 11:19:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3 7/11/2566 15:22:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5 2/11/2566 8:37:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล "โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023" 26/10/2566 9:13:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม "Life Center Paint it Green Project II เติมสีเขียวให้โลกสดใส" ณ สวนหย่อม และลานกีฬาใต้ทางด่วน ซอยอยู่ดี กรุงเทพฯ 22/10/2566 11:51:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 20/10/2566 9:17:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 คน 1 ต้น กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space 19/10/2566 15:00:14 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบรางวัล UP DMS Ranking Awards 2023 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ 18/10/2566 16:33:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช” เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 14/10/2566 1:19:44 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทส่วนงาน" ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023 12/10/2566 9:11:03 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรมและสอบ “หลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว” 29/9/2566 16:08:21 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว" 23/9/2566 12:54:05 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” 18/9/2566 16:30:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1 15/9/2566 16:12:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ “Health and Safety SPSS” ประจำปีงบประมาณ 2566 15/9/2566 15:35:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1 13/9/2566 18:13:31 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมSHOW&SHARE UP-GREEN 2023 13/9/2566 15:55:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 13/9/2566 14:00:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลในการประกวดโครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 12/9/2566 16:29:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 12/9/2566 15:46:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม "ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการคาร์บอนเครดิต” ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2566 11:25:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม "6 เกณฑ์ง่ายๆ เราทำได้ : สำนักงานสีเขียว Green Office” ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเย 12/9/2566 11:23:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
อาจารย์และนิสิตหลักสูตร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 7/9/2566 10:43:05 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT ม.พะเยา เปิดตัวโครงการธนาคารน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ USED COOKINO OIL BANK ขจัดปัญหาน้ำมันพืชใช้แล้วทิ้ง 4/9/2566 13:53:03 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ เร่งดำเนินการตัดแต่งต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากต้นไม้ล้มหรือกิ่งไม้ตกหล่นในช่วงฤดูฝน 4/9/2566 10:06:05 ด้านสิ่งแวดล้อม
The ETLC is poised to continue its journey with enhanced prestige and operational excellence with the stringent ISO/IEC 17025: 2018. 29/8/2566 11:23:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ สนับสนุนการสำรวจเรียนรู้พื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืช บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 28/8/2566 10:26:03 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรม “ปลูกไม้ผล คนกินได้” และ ‘‘ต้นคำมอกหลวง” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ระยะที่ 2 24/8/2566 15:44:23 ด้านสิ่งแวดล้อม
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการมอบต้นไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space 20/8/2566 10:50:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ พิจารณาข้อเสนอโครงการการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI GREEN สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) 19/8/2566 12:11:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN- UP signing MOU, to enhance academic collaboration, research, and academic services with TMD. 16/8/2566 16:51:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “กระบวนการพัฒนายุวรักษ์สวนพฤกษศาสตร์และป่าไม้เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา” 15/8/2566 15:46:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา" 11/8/2566 16:55:43 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบต้นไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space ในส่วนกลางของวิทยาลัยการจัดการ 11/8/2566 11:42:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมให้ความรู้ ข้อกำหนด และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) 10/8/2566 22:09:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Green SPSS ประจำปี 2566 3/8/2566 18:08:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG 15/7/2566 8:35:22 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 11/7/2566 15:49:45 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีแปรรูปขยะเชื้อเพลิง จาก เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย 10/7/2566 21:56:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับกองอาคารสถานที่ และทีมงานแม่บ้านมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ควบคุมไข้เลือดออก 6/7/2566 10:04:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 9 (419 items)Prev123456789Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน