ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2563 30/9/2563 11:16:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 29/9/2563 17:09:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้ารับโล่และเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 25/9/2563 13:37:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563 18/9/2563 14:29:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office " มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 17/9/2563 17:27:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน " สำนักงานสีเขียว Green Office " 17/9/2563 9:32:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
DeSUP Go Green สาธิตพะเยาเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 17/9/2563 9:22:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563 16/9/2563 16:12:00 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN Green Office 2020 15/9/2563 16:52:43 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 15/9/2563 14:11:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 13 (129 items)Prev1234567111213Next