ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ H1N1 24/1/2563 15:37:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกในล้านนาตะวันออก พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน 23/1/2563 11:58:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ณ สถานพักพิงสุนัขชั่วคราวมหาวิทยาลัยพะเยา 21/1/2563 17:01:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรตระหนักเรื่องฝุ่นควันหลัง PM 2.5 กลับมาอีกครั้ง 17/1/2563 11:30:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เราทำความดีด้วยหัวใจ 15/1/2563 16:29:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทาสีเส้นจราจร บริเวณด้านหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 15/1/2563 16:21:39 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทาสีเส้นจราจรขบวนเส้นทางเสด็จฯ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 15/1/2563 10:45:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสากวาดใบไม้ และจัดการสุนัขบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 14/1/2563 16:06:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
นักเรียนสาธิตม.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีเส้นจราจรขบวนเสด็จฯ 14/1/2563 14:06:00 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณาจารย์ SEEN เข้าร่วมหารือเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 8/1/2563 11:25:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 5 (47 items)Prev12345Next