ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อาจารย์ SEEN ลงพื้นที่โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมแก้ปัญหาระบบคุณภาพน้ำของโรงพยาบาล 26/10/2564 10:49:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1 4/10/2564 11:51:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดีเยี่ยม(เหรียญทอง) 24/9/2564 16:26:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน 22/9/2564 11:00:21 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 "ระดับดี" 21/9/2564 17:12:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14065: 2006 สามารถให้การรับรองหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมฯ 21/9/2564 16:17:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICTมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน 21/9/2564 10:54:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
นิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓ 8/9/2564 15:05:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา ให้บริการรถไฟฟ้า ลดพลังงานเชื้อเพลิงมุ่งเป้าหมายเป็น Green University 7/9/2564 17:11:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟ 6/9/2564 15:40:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 24 (238 items)Prev1234567222324Next