ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ 21/1/2563 13:56:24 ด้านความเป็นสากล
Area - Based and Community Engagement University: The UP Signature 10/1/2563 17:28:27 ด้านความเป็นสากล
วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 3/1/2563 12:45:32 ด้านความเป็นสากล
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือนักวิจัยอาวุโส สถาบัน Forest Research and Management Organization รวมถึงวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในอนาคต 24/12/2562 9:43:46 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ WIN Education Group 23/12/2562 14:11:45 ด้านความเป็นสากล
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือคณบดีคณะคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ เกี่ยวกับงานวิจัย การวางแผนการศึกษาดูงาน การศึกษาและแปลี่ยนนักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติทั้งระหว่าง 2 สถาบัน 23/12/2562 10:53:27 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 23/12/2562 8:52:32 ด้านความเป็นสากล
วงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 21/12/2562 2:34:47 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ชมรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และ โครงการ International Awareness and Mobility เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล 20/12/2562 16:09:53 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยา จัดโครงการชมรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและ โครงการ International Awareness and Mobility เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล 19/12/2562 22:00:05 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 8 (75 items)Prev12345678Next