ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอเมริกา 11/9/2562 13:10:29 ด้านความเป็นสากล
นักวิจัย SEEN เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 11/9/2562 9:43:45 ด้านความเป็นสากล
โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMS 2019 9/9/2562 11:47:15 ด้านความเป็นสากล
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Causality assessment, signal detection and management และ benefit-risk assessment 9/9/2562 11:24:24 ด้านความเป็นสากล
คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน Monash Law Clinics ที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย 9/9/2562 10:06:36 ด้านความเป็นสากล
นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ 6/9/2562 11:11:00 ด้านความเป็นสากล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ (EdPEx) 4/9/2562 11:39:09 ด้านความเป็นสากล
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 29/8/2562 9:24:59 ด้านความเป็นสากล
The Champions for the Second Consecutive Year 19/8/2562 14:49:32 ด้านความเป็นสากล
Asst. Prof. Paralee Opasanan, Dean of School of Nursing University of Phayao, and executive committee visited Josai Hospital, Yuki, Japan on 26-30 July, 2019 31/7/2562 16:18:59 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 4 (40 items)Prev1234Next