ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
Mr. Wu Yunhe นิสิตในระดับปริญญาเอก ของสถาบัน Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science (CAS) ประเทศจีนได้เข้าพบพูดคุยกับท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ โครงการหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้ายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากร 21/11/2562 23:32:04 ด้านความเป็นสากล
คณะสหเวชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน 21/11/2562 14:33:22 ด้านความเป็นสากล
อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2019)" 21/11/2562 9:38:46 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมงาน " วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา " 18/11/2562 8:42:30 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานฉลอง 70 ปี ของ Hainan Normal University ประเทศจีน 12/11/2562 13:55:47 ด้านความเป็นสากล
หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ PR Ranking Award 2562 1/11/2562 15:14:00 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ในเรื่อง “Science and Humanities in the Era of Digital Technology” 29/10/2562 16:02:30 ด้านความเป็นสากล
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน “The 4th Japan-Thailand Academic Conference 2019” ณ Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 28/10/2562 13:53:58 ด้านความเป็นสากล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ใน 10 โรงเรียน นำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน “The 4th Japan-Thailand Academic Conference 2019” ณ Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 24/10/2562 16:53:05 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Visiting Professor/Researcher ชาวต่างชาติ 22/10/2562 16:59:11 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 6 (57 items)Prev123456Next