ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษและพัฒนาภาวะผู้นำ 19/1/2564 16:36:00 ด้านความเป็นสากล
รับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม I-Con UP 22/12/2563 14:44:45 ด้านความเป็นสากล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกแบบเครื่องแต่งกาย ในมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 (The Silk Road to the World 2020) 7/12/2563 11:12:53 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) 4/12/2563 10:08:10 ด้านความเป็นสากล
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล 25/11/2563 10:33:23 ด้านความเป็นสากล
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจาก International Committee of Red Cross (ICRC) ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้สังเกตการณ์ในการแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติ และว่าความศาลจำลองเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเข้าร่วมการสัมมนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 16/11/2563 17:56:00 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 30/10/2563 23:20:26 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง IEEE EMBS Digital Media Ambassador ติดต 30/10/2563 10:18:00 ด้านความเป็นสากล
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประประชุมหารือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Time Higher Education University Impact Rankings 2021 และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย U-Multirank 16/10/2563 15:52:37 ด้านความเป็นสากล
ประกาศรับสมัครการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และน้อยกว่า ครั้งที่ 2 5/10/2563 9:09:39 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 10 (93 items)Prev12345678910Next