ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1/Tier 1 (IF: 5.6) 23/2/2567 10:40:07 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 21/2/2567 10:54:49 ด้านการวิจัย
UPITI ขอแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา โครงการ Talent Mobility 19/2/2567 15:32:07 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” 14/2/2567 15:57:15 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้าเหรียญทอง 4 ปีซ้อน ใน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 14/2/2567 15:47:09 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 14/2/2567 15:45:53 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 14/2/2567 15:44:08 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ABC Academy ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ 14/2/2567 14:27:21 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “ยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่ สู่การเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ" 14/2/2567 14:25:57 ด้านการวิจัย
Phayao Frog Fest 2023 : พัฒนากบนา สู่ คลังอาหารโลก 14/2/2567 13:56:50 ด้านการวิจัย
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 14/2/2567 13:50:15 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ คัสเตศรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/2/2567 9:39:05 ด้านการวิจัย
งานยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 13/2/2567 17:06:24 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา จัดกิจกรรม Social Innovation Day 7/2/2567 13:03:08 ด้านการวิจัย
นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลระดับเหรียญทองในโครงการ I-New Gen Award 2024 ระดับประเทศ 7/2/2567 11:20:47 ด้านการวิจัย
อาจารย์คณะ ICT คว้า 3 รางวัล ระดับนานาชาติ ในมหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 ณ ไบเทค บางนา 6/2/2567 14:36:47 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลโล่เหรียญเงินการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 4/2/2567 22:15:55 ด้านการวิจัย
คณะ ICT ม.พะเยา นำเสนอผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” 2/2/2567 15:49:51 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ ม.นเรศวร ในกิจกรรม UP&NU Research Networking & Paper Camp 2/2/2567 12:24:55 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 2/2/2567 11:22:19 ด้านการวิจัย
SEEN join the event; UP & NU Research Networking and Paper Camp, to produce high-quality academic work with international standards. 1/2/2567 14:33:18 ด้านการวิจัย
ศูนย์ RACE จัดบรรยายพิเศษ “แนวทางการทำงานวิจัยด้านวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่” 1/2/2567 10:47:29 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. รับโล่รางวัล Gold Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 1/2/2567 10:19:16 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา คว้าโล่รางวัลระดับเหรีญทองแดง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 13 และรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา 31/1/2567 17:17:57 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะ ICT รับ 5 รางวัล ในการแสดงผลงาน UP Social Innovation Day ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่ (Social Innovation) 29/1/2567 14:22:43 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี ที่ได้รับรางวัล 5 อันดับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2565 29/1/2567 9:33:02 ด้านการวิจัย
“ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่คว้าโล่รางวัลระดับเหรีญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 13” 27/1/2567 12:51:03 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับชาติ 26/1/2567 17:41:16 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดบูธ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 26/1/2567 14:56:31 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 26/1/2567 14:44:10 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 26/1/2567 13:53:40 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 26/1/2567 13:22:49 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 25/1/2567 17:52:54 ด้านการวิจัย
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 “Frontier area-based research for sustainable development goals” 25/1/2567 17:07:54 ด้านการวิจัย
คณะสาสุข ม.พะเยา คว้ารางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Silver Award 25/1/2567 16:41:30 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 เผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (SDGs) 25/1/2567 16:30:25 ด้านการวิจัย
REEN-SEEN organized the event "Carbon-neutral Tourism" as part of the 13th National Conference on Phayao Research. 25/1/2567 15:52:20 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัดนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 เผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (SDGs) 24/1/2567 16:06:45 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก" 23/1/2567 10:16:34 ด้านการวิจัย
อาจารย์สาขา CG คณะ ICT นำผลงาน “โอฆะนคร” จัดนิทรรศการในโครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22/1/2567 10:57:58 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ได้รับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566 11/1/2567 22:46:05 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 8/1/2567 16:29:42 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในวารสาร European Chemical Bulletin 8/1/2567 14:49:46 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศรา เสือคล้าย ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 4/1/2567 16:23:34 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 4/1/2567 16:21:21 ด้านการวิจัย
SEEN organized the KM-SEEN The Series 2024: R2R to Develop for support staff towards advancing in positions. 27/12/2566 10:43:53 ด้านการวิจัย
ทีมวิจัย ม.พะเยา พัฒนากบนา มุ่งสู่ คลังอาหารโลก 25/12/2566 16:33:10 ด้านการวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการฯ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech Transfer to Community)” 25/12/2566 16:28:09 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมงาน PMU-B Brainpower Congress 2023 Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U 25/12/2566 10:38:59 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริพร แพรศรี ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุด อันดับที่ 5 24/12/2566 12:23:47 ด้านการวิจัย
Page 1 of 29 (1403 items)Prev1234567272829Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน