สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) นำทีมนิสิต Startup คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 100,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) นำทีมนิสิต Startup คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 100,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019

ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม CHECK DEE เครื่องวัดความสุกของผลไม้" และ "ทีม LONG BURN แอพพลิเคชั่นรวบรวมกิจกรรมประกาศการวิ่งมาราธอน" ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในกิจกรรมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand league 2019) รอบ Demo Day เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 50,000 บาท และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ทีม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และอาจารย์นราศักดิ์ บุญเทพ ที่บ่มเพาะนิสิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนิสิตที่สนใจเตรียมไอเดียไว้ Startup รุ่นใหม่อาจเป็นคุณ 

สมาชิกทีม CHECK DEE ได้แก่

1.นายวาทิน ยะวงค์ สังกัดวิทยาลัยการศึกษา
2.นางสาวปิญากรณ์ น่วมอิ่ม ศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษา
3.นางสาวพาณิภัค พึ่งอินทร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
4.นางสาวศศิณา นากแก้ว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
5.นางสาวณัฐวิกา ถาลี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์


สมาชิกทีม LONG BURN ได้แก่

1.นายธีรเมธ อาภรณ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.นายนันทวัฒน์ เนตรทิพย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.นายสุขวิทย์ เจริญเดช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.นางสาวจิรนันท์ ปัญญาจักร คณะวิทยาศาสตร์
5.นางสาวฐิติพร จันคำยา คณะวิทยาศาสตร์


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI)

หรือโทร 093-137-3612 (พี่บี)ภาพ :   นางสาวเบญจมาศ จินตสมิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ STARTUP   
ข้อมูล/ข่าว :    saran.he   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2562 15:47:41

Latest News | All the latest news