แชร์ Twitter   
2095
  

     MOU งานวิจัยกัญชา ม.พะเยา จับมือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

MOU,งานวิจัยกัญชา,ม.พะเยา,จับมือ,รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

MOU งานวิจัยกัญชา ม.พะเยา จับมือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.  ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา โครงการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ร่วมกับ ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและประธานยุทธศาสตร์ เรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมมือทางการวิจัย และสนับสนุนวิธีวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์ตำรับยาแผนไทยจากสมุนไพรกัญชา โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา ให้เห็นถึงประโยชน์และมองอย่างเป็นกลาง ซึ่งนำไปสู่    การพิสูจน์กลไกและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ทางการแพทย์ในอนาคต ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพจะทำให้เราสร้างความั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างจริงจัง ชี้ให้เห็นถึงผลดีและผลเสียอย่างชัดเจนและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงการลงนามบันทึกความร่วมทางด้านการวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในการพัฒนางานวิจัยร่วมกับ      โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อยกระดับการรักษาทางด้านการแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรกัญชา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศต่อไป
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2562 10:32:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน