แชร์ Twitter   
314
  

     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่,ประจำปี,2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจอันบริสุทธิ์ และความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

อาจารย์กมลวรรณ จงสมชัย หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562 จำนวน 28 ร่าง ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy Hall) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ใหญ่ทุกท่านไปสู่สุขคติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตก่อนเริ่มการเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และประสาทกายวิภาคศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมพิธี และร่วมทำบุญจัดโรงทานโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ดยแจ้งความจำนงหรือส่งแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaemYBp3PG0uMD4PXn7qcCwOKBzXEnF6B09gnQL0mLehcEWg/viewform?fbclid=IwAR0RVukIBzCgVu2YZ7BdYfX7LVmfo5-kD-dFa7N3GIAxtFJuNka2sB02Bv8 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุทธิพร สมเนตร เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขากายวิภาคศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 095-6924694 หรือ 054-466-666 ต่อ 3207

 

ภาพ/ข่าว: พัชรินทร์ ใจข้อ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2562 16:13:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน