แชร์ Twitter   
707
  

     UP STARTUP มหาวิทยาลัยพะเยา สตาร์ทอัพเพื่อสังคมจากงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์

UP,STARTUP,มหาวิทยาลัยพะเยา,สตาร์ทอัพเพื่อสังคมจากงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์,

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ

บริษัทภาษาดีดอทคอม (Pasaa-D.com) สตาร์ทอัพเพื่อสังคมจากงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์

ผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ Business Brotherhood

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ได้รับเงินทุนพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

โครงการ ภาษาดี : แอปพลิเคชั่นฝึกภาษาสำหรับเด็กที่มีอาการบกพร่องทางภาษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/7/2562 11:05:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน