จำนวนผู้อ่านข่าว ::62

     สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2562 11:10:37

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน