จำนวนผู้อ่านข่าว ::1232

     คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT) 2019

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ รักษาการแทน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT) 2019 โดยในงานนี้ อาจารย์ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ the Best Poster Presentation Award ระดับ Doctoral student/Post-doctoral-Research fellow/Scientist Competition ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น


ภาพ :   อาจารย์ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2562 21:52:38

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน