จำนวนผู้อ่านข่าว ::588

     บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มอบรางวัล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาส ครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอีกด้วย


ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    patcharin.ja   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/7/2562 9:53:56

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน